Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku

Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení a definice


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti RP Carpboys s.r.o., se sídlem U Rejdiště 3792/19, 76701 Kroměříž, IČO 05665973 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího - www.carpboys.cz


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně - Oddíl C 97257, vedená od 29. 12. 2016.

 

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku (internet, email, telefon)  prostřednictvím serveru www.carpboys.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.4 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.


2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností RP Carpboys s.r.o.

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.


3. Storno objednávky

Objednávku můžete telefonicky (721 317 913, 775 177 415) případně emailem eshop@carpboys.cz stornovat do chvíle, než s vámi prodejce naplánuje dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky, jméno a příjmení kupujícího. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

 

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

 

V souladu s občanským zákoníkem má kupující – spotřebitel, nepodnikatel – právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží, pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Toto neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě převzetí odstoupení.

 

 •  V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu. 

 

Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek.

 

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní době, je povinen dodržet následující podmínky:

 •  Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu pro vrácení peněz.

 

 • Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt nebo uvedenou na konci odstavce 3.1 a to za následujících podmínek:

 

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
 • zboží nesmí být použité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
 • zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura, daňový doklad


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.


Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.


V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Na vrácení bezvadného zboží, které bylo zakoupeno přímo v kamenné prodejně Rybářských potřeb Carpboys, nevzniká kupujícímu žádný nárok.

 

Adresa pro osobní vrácení zboží nebo pro vrácení formou zásilky:


Rybářské potřeby Carpboys

Sokolovská 2470

Kroměříž, 76701.


Mobil: 721 317 913, 775 177 415 nebo na e-mailové adrese eshop@carpboys.cz

 

 

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 • Objednávka nebyla kupujícím převzata od přepravní společnosti a kupující do tří dnů nezareaguje na výzvu zaslanou e-mailem, bude zásilka (produkty) neprodleně vrácena na sklad pro další prodej.
 • Při výběru platby bankovním převodem, nedojde-li k zaplacení do 14 dnů od zaslání elektronické faktury.

4. Cena zboží

4.1 Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

 

4.2 Ceny za zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Pro kupní cenu konkrétního zboží je určující cena uvedená u tohoto zboží v době jeho objednání. 

 

4.3 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí prodávající kupujícího neprodleně písemně informovat a písemně dohodnout s kupujícím změnu ceny.

 

Kupující má právo v případě změny ceny od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o její změně.

 

6. Poštovné a balné

6.1 Společnost Carpboys si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH.

6.3 Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.

Cena poštovného činí:

 • na dobírku prostřednictvím České pošty za cenu 149,- Kč včetně DPH (pouze do 15 kg)

 • prostřednictvím České pošty za cenu 109,- Kč včetně DPH při platbě předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (pouze do 15 kg)

V případě zásilky těžší jak 15kg bude zásilka rozdělena do více balíků. V tomto případě se platí poštovné za každý takto zvlášť podaný balík dle sazby uvedené výše. 

 

7. Možnosti platby za zboží

Kupující má na výběr z následujících možností, jak za zboží zaplatit:

 • v hotovosti na dobírku v místě dodání určeném kupujícím v objednávce

 • v hotovosti v kamenné prodejně prodávajícího na adrese Sokolovská 2470, Kroměříž, 767 01.

 • bezhotovostně platební kartou v kamenné prodejně prodávajícího na adrese Sokolovská 2470, Kroměříž, 767 01

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ú. 221964591/0600 (variabilním symbolem je číslo objednávky)

8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedena jeho dostupnost.

 

Zboží, které je skladem je expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů od data objednávky a je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu, kterou kupující uvede ve své objednávce.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

8.3 Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu nebo daňový doklad. 

8.4 Zboží je k dispozici i k osobnímu odběru v kamenné prodejně rybářských potřeb Carpboys po vzájemné dohodě.

8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.6 Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.

8.7 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

 

 

Dle zákonu o EET bude vytištěná Elektronická účtenka přiložena k balíku. 


9. Záruční podmínky a reklamační řád

9.1 Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je 24 měsíců. 


Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).


Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

9.2 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

Rybářské potřeby Carpboys
Sokolovská 2470
767 01 Kroměříž


10. Odpovědnost za vady na stránce www.carpboys.cz

10.1 Společnost RP Carpboys s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.carpboys.cz jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.


10.2 Společnost RP Carpboys s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.


11. Ochrana osobních dat

Vážený zákazníku,

k tomu, abychom mohli i nadále vyřizovat vaše objednávky, je zapotřebí Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. 

Potřeba Vašeho souhlasu vychází z nového nařízení Evropské unie, tzv. GDPR, které je účinné od 25.05.2018. Jeho cílem je vyšší ochrana fyzických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů.

 

Všeobecné informace

Se všemi osobními údaji zásadně zacházíme důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Vaše osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky.

Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními.

 

Právo na poskytnutí informací

Podle zákona o ochraně dat máte právo se bezplatně informovat o svých uložených údajích a máte právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte k tomuto tématu otázky, kontaktujte prosím společnost RP Carpboys s.r.o. emailem na eshop@carpboys.cz

 

11.1 Společnost RP Carpboys s.r.o. se plně řídí zákonem č.. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. 

Novinky
Platební terminál

POZOR!               Také u nás na prodejně je již možnost platit kartou! Využijte pohodlnější bezkontaktní platby :)

více
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Info Dodání zboží

 

Copyright 2015 - 2020 © www.carpboys.cz